iplikAktarma1
iplikAktarma2
Hakkımızda
Ana sayfa
Ürünler
Kariyer
Destek
İletişim
Seminerler
COLORAIO
Color All-in-One
BOSSART
Bird's eye management
WeighTRUE
Traceable weighing
Mühendislik Sanatları Merkezi
Otomasyon
Hayata geçirdiğimiz otomasyon projelerinden bazı örnekler:
Birbirinden çok farklı alanlarda, müşterilerimizden gelen talep ve istekler doğrulturusunda terzi usulü otomasyon çözümlerimiz ile işinizde verimlilik, ekonomi, hız ve güvenilirlik kriterlerini hayata geçirmeye çabalıyoruz. Bazen müşterilerimizin kendi imkanları ile gerçekleştirdiği konstrüksiyonlara hayat veriyoruz bazen de mekanik tasarımı yapıyor, imalatını da bizzat üstleniyor ve daha sonra bu mekanik tasarıma otomasyonla hayat veriyoruz. Aşağıda müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz projelerden bazılarını bulabilirsiniz.
Filtre çemberleme makine otomasyonu
Başta kompresörler olmak üzere ağır iş makinelerinde kullanılan hava filtrelerinin mukavemetini arttırmak amacıyla, filtre çevresinin özel bir yöntemle, helisel formda çemberlenmesi için tasarlanan makinanın otomasyonu.

Makine konstrüksiyonu müşteri tarafından hazırlanmış olup, firmamız motorların, sürücülerin ve sensörlerin kumandasına yönelik panonun tasarımı, imalatı ile PLC ve dokunmatik ekran   yazılımlarını üretip işletmeye almıştır.

Dokunmatik ekran üzerinde çalışan yazılımımız, filtre çap, boy ve istenen sarım sayısı, hatve ve hız bilgilerini alarak, otomatik olarak çemberleme işlemini yapar. Pano içerisindeki PLC yazılımı 2 adet motoru istenen parametrelere uygun olarak senkronize eder.
Kapak kapama makinesi otomasyonu
Şampuan, deterjan gibi ürünlere ait plastik türevi şişelerin kapakları enjeksiyon kalıplarından çıktıklarında ağzı açıktırlar. Bu kapakların şişelere monte edilmesi öncesinde kendi üzerine kapatılması gerekir.

Makine konstrüksiyonu müşteri tarafından hazırlanmış olup, firmamız pistonların ve  sensörlerin kumandasına yönelik panonun tasarımı, imalatı ile PLC   yazılımını üretip işletmeye almıştır.

Otomatik dizgi makinasında, yönleri aynı tarafa bakacak şekilde tanzim edilen açık kapaklar, bir kanala itilerek, kanal üzerinde bulunan bir sensör ve piston yardımıyla kapatılır. Kapatılan kapaklar kanal ağzından alttaki kutuya düşer.

Silikon/Mastik kartuş dolum makinesi imalatı ve otomasyonu
Nalburlardan satın aldığımız mastik/silikon kartuşlarının otomatik olarak doldurulması ve arka tapalarının yine otomatik olarak çakılmasına yönelik makinedir.

Makinenin tüm tasarım, üretim işlemleri ve  otomasyon panosu, motor, sensör ve piston  kumandaları için gerekli  PLC yazılımları işlemleri A'dan Z'ye firmamızca yapılmış ve teslim edilmiştir.

Müşteride hazır bulunan pres ünitesi ile senkronize çalışır.

Makine, boş kartuş haznesine düzgün istiflenmiş olan kartuşları otomatik olarak tek tek alır ve müşteride hazır bulunan pres ünitesine bağlı dolum nozulunun önüne yürüyen bant ve sensörler marifetiyle taşır. Dolum işlemi için boş kartuşu dolum nozuluna iter ve dolum tamamlandığında geri çeker. Daha sonra bu kartuş, tapa ünitesine yine otomatik olarak taşınır ve burada bir piston marifetiyle arka tapa çakılır. Tapaların düzgün istiflenmesine gerek yoktur. Bir hazneye çuvaldan boşaltılan tapalar, bir dizici ünitesi vasıtasıyla otomatik olarak istenen yönde dizlir ve bir kanal vasıtasıyla tapa çakma istasyonun otomatik olarak taşınır.
Biraz daha detay istiyorum...

Dolumu tamamlanan ve ardından bilyesi ve fırçası konulan oje şişelerinin kapaklarını hep aynı tork değerinde ve yüksek hızda şişeye vidalamak amaçlı  otomasyon projemizdir.

Müşterinin yurt dışından getirdiği ve çeşitli sorunlar sebebiyle revizyona giren tam otomatik sistemin, yukarıda bahsi geçen prosesini iyileştirmek amacıyla bize verilen bir projedir.

Kısmi konstrüksiyon, PLC, pano ve ilgili yazılımlar firmamızca gerçekleştirilmiştir.

Mevcut makine üzerinde aktif olarak çalışan döner tabladan gelen şişeler, bir dizici vasıtasıyla sıralanmış kapaklarla kapak kapatma istasyonunda buluşturulup, bir motor vasıtasıyla şişelere aynı tur ve tork değerlerinde vidalanarak mühürlenir.

Oje dolum makinesi , şişe kapak vidalama ünitesi ek otomasyonu
Tekstil sektöründe iplik aktarma yumuşak/sert sarım otomasyonu
Müşterinin makina parkında bulunan iplik aktarma makinelerinin  revizyonuna yönelik bir projedir. Mevcut makinelerin hem sarım kalitesinin arttırılması ve hem de yüksek hızlarda çalışmasının sağlanmasına yönelik bir revizyon projesidir.
Yüksek hızda, sert ve yumuşak sarım yapabilmekte, dokunmatik ekran üzerinden kenar açısı, hatve ve bobin boy ve çap bilgilerine göre sarımı gerçekleştirenilmektedir. Servo motor tarafından tahrik edilen vidalı mil ile entegre dokunmatik panel ve PLC panosu ile komple bir sistemdir.
Büyütmek için resme tıklayınız
Büyütmek için resme tıklayınız