Hakkımızda
Ana sayfa
Ürünler
Kariyer
Destek
İletişim
Seminerler
COLORAIO
Color All-in-One
BOSSART
Bird's eye management
WeighTRUE
Traceable weighing
Mühendislik Sanatları Merkezi
WeighTRUE
İzlenebilir tartım prosesi için...
Kimyasal Mutfağı Boya mutfağı İşletme Müdürü
Üretimde kullandığınız makinelerin gerekli hammedelerle (boya, pasta/pigmenti kimyasal, granül, toz vs) beslenmesi  için işçilere verdiğiniz reçetelerdeki hammadde tartım emirlerinin gerekli özen ve dikkatle yerine getirilmemesinden şikayetçisiniz. Bazen hatalı gramajların bazen de hatalı hammaddelerin prosese dahil edilmesi  sebebiyle üretimiz aksıyor, kalite problemleri çıkıyor, israf oluşuyor, zaman ve para kaybediyorsunuz. Eğer bu yazılanlar sizi tanımlıyorsa, sayfanın altına bakınız...
Yukarıda anlatılan bu kaotik ve riskli durumdan kurtulmaya karar verdiniz ve aklınıza gelen ilk çözüm otomasyon sistemi kurmak oldu. Araştırmalara başladınız ve ortaya şöyle bir tablo çıktı.
   - Borulama yapılacak. (fiziki yerleşim uygun değilse tadilat işleri çıkacak)
   - Hammadde adedinizin en az iki katı kadar vana  ihtiyacınız olarak.
   - Sıvı dozlama hattları için pompalar, granül dozlama için ise vidalı miller gerekecek.
   - Miktar ölçümü her bir hatta 'akış ölçerler' yerleşitirlecek.
   - Duruma göre load cell adı verilen gravimetrik ölçüm sistemleri gerekecek.
   - Tüm bunları kumanda edecek kumanda panosu yaptırılacak.
   - Ciddi bir elektrik tesisatı gerekecek. (pano ile vana, akışölçerler, pompalar vs arasında)
   - Mesafler arttıkça ilave elektronik aletler gerekli olacak.
   - Akışölçlerin sık sık kalibre edilmeleri gerekebilecek.
   - Zaman içerisinde ilave olabilecek yeni hammaddeler için belki de hiç gerekmeyecek yedek hatlar
     kurulacak.

Tüm bunları alt alta koyduğunuzda, gerek kuruluş ve gerekse işletme maliyetlerini ve ayrıca kuruluş aşamasında gereken ağır ve zahmetli aşamaları analiz ettiğinizde, 'Sonuçta güzel bir sistem olacak ama, şimdilik kalsın'  dediğinizi duyar gibiyiz.

Evet haklısınız, sonuçta güzel bir sistem olacak ve gerçekten dertleriniz sona erecektir. Ama hangi maliyetle?

Biz diyoruz ki, bu maliyetin onda birine (belki de daha azına) işin %85'ini halledecek bir çözümümüz var! Ne dersiniz?

Eğer ilginizi çektiyse, aşağıdaki yazıya geçmeden önce şu dökümanı indirip inceleyiniz.
PowerPoint sunumunu indir
PDF dosyasını indir
Üretimde kullandığınız hammaddelerin (toz, pasta, kimyasal, granül masterbatch, vs) tartımının doğru yapılması iki açıdan son derece önemlidir.  Bunlardan birincisi nihai ürünün kalite ve evsafının istenen nitelikte olması ve diğeri ise hammadde israfıdır.

Bu handikapları ortadan  kaldırmak için bilinen  çözümler  (otomasyon)  ise çok  yüksek  maliyet gerektiren uygulamalardır. İşte bu sebeple, hedeflenen neticeden ödün vermeden daha düşük maliyetli çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.
WeighTRUE tartım istasyonları işte bu amaca yönelik çözümlerdir. İki ayrı modülden oluşur:

1) İş/Tartım/Reçete emri oluşturma ve raporlama modülü
2) Tartım modülü veya modülleri

Birinci modül isteğe bağlı bir modüldür. Çünkü günümüzde bir çok işletme iş/tartım/reçete emri oluşturmak için zaten bir yazılım (CRM/ERP/CRM vs) kullanmaktadır. WeighTRUE, tüm bu yazılımlarla entegre çalışabildiğinden, iş/tartım/reçete emirlerinizi mevcut yazılımınızla alıştığınız şekilde hazırlayıp, WeighTRUE tartım modülüne yönlendirebilirsiniz.

Tartım istasyonu, tartımların yapıldığı yerde (örneğin boya veya kimyasal mutfağında) kurulacak olan 1 bilgisayar, 2 digital terazi ve 1 barkod okuyucudan oluşur. Terazilerden biri küçük  miktarları hassas olarak tartmak diğeri ise daha büyük miktardaki tartımları yapmak içindir. Terazilerin cinsi müşterinin ihtiçalarına göre belirlenir veya müşterinin elindeki teraziler kullanılabilir.

WeighTRUE tartım istasyonu, kendisine gönderilen iş/tartım/reçete emrini otomatik olarak algılar ve derhal tartım işçisini uyarır. Tartımlar, yani tartılacak ürünün terazi kefesine konmasını tartım işçisi yapar. Ancak terazi kefesine konacak hammadenin doğruluğu barkod okuyucu ile sağlanır. Öte yandan ekranda tartım reçetesinin tamamı görüntülenmez. Bu sayede tartım işçisi, iş emrindeki ilgili hammaddeyi yine reçetedeki miktara göre tartmadan, tartım istasyonu, reçetedeki bir sonraki hammaddeye geçmez. Terazilerin her ikiside bilgisayara bağlı olduğundan ve tartım istasyonu kendisine gönderilen emirdeki tartım değerini bildiğinden, işçinin yaptığı tartım sürekli teraziden otomatik olarak tartım istasyonu tarafında izlenir. İstenen doğru tartım gerçekleştiğinde, istasyon sıradaki diğer hammadenin tartımına geçilmesine izin verir.

Tartımlarda hangi toleranslara izin verileceği kullanıcı tanımlıdır. Yapılan tartımlar, geriye dönük izleme ve raporlama için otomatik olarak arşivlenirler.

İnsiyatif tartım işçisinde değil, WeighTRUE tartım istasyonundadır.
WeighTRUE işletmenize ne katar?
WeighTRUE, sadece üretim reçetelerinizdeki hammaddelerin tartımında işçinin yapabileceği tartım hatalarını (yanlış hammadde, yanlış miktar, okuma hataları  gibi)  ortadan kaldırmaya yönelik bir sistem değilidir. Elbette ki ana hedef budur ama bunun  yanında aşağıdaki konularda da sağ kolunuz olacaktır.

·Reçetelerinizin hazırlanmasında hesap veya ondalık virgül hatalarından kurtulursunuz. Çünkü üretim reçetesi ve buna bağlı tartım emirleri boyanacak mal miktarı ve flotte oranına göre otomatik hesaplanır.

·Boyama kazanlarındaki iş dağılını takip edebilirsiniz.

·Tek bir kazanda tek seferde boyanması mümkün olamayacak kadar büyük siparişlerde, parti takibi yapabilirsiniz. Geleb sipariş, boyanmakta olan ve kalan mal miltarını görebilirsiniz.

·Tartımı yapılan hammaddeler otomatik olarak stoktan düşülür ve bu sayede stok takibi ve planlaması yapabilirsiniz.

·Kritik stok seviyeleri tanımlayabilir, dilediğiniz zaman rapor alabilirsiniz.

·Reçetelerinizin, TL, Euro ve USD cinsinden maliyetlerini görebilirsiniz.

·Tartım işçisinin tartıma başlama ve bitiş sürelerini ister anında ister geçmişe yönelik raporlar alarak takip edebilir ve bu sayede verimlilik analizleri yapabilirsiniz.

·Tartım işlemi için boya ve kimyasallar için ayrı ayrı % tolerans değerleri atayabilirsiniz.

·Canlı olarak dijital ortamda tartım işçisinin hangi malzemeyi tarttığını gözlemleyebilirsiniz.

·Ön yıkama, boyama, durulama, yumuşatma gibi farklı prosesleri bloklar halinde kaydedebilir ve iş emri oluşturmak istediğinizde bu bloklardan ilgili prosesleri tıklayarak reçetesinizi saniyeler içerisinde oluşturabilirsiniz.

·iş emirlerinin hesaplanmasında veya yazımında ortaya çıkacak hatalardan kurtulursunuz.

·Tartım işlemini tamamıyla işçinin insiyatifinden soyutlayabilirsiniz.

·Geriye dönük iş emirlerini raporlayabilirsiniz.

·Network üzerinden tek bir ekranda, siparişler, işleme alınanlar, tartıma gidenler vs gibi bilgileri görebilirsiniz.

·Tartım işçisine reçetenin tamamını değil, sadece tartacağı ürünü tek tek bildiren altyapı sayesinde, hatalı tartılan bir ürünü örtbas ederek diğer tartıma başlamasının önüne geçersiniz.

·Her bir proses (ön yıkama, boyama vb) için  ayrı yarı, sınırsız sayıda ısı-zaman grafkleri çizebilir, bunları oluşturduğunuz iş emirleri ile ilişkilendirebilir ve yazıcıdan çıktısını alabilir ve işletmede dolaşıma sokabilirsiniz.

·Ve daha bir çok konuda insiyatifi ele geçirirsinz